front banner mep

Dyma gasgliad chwiliadwy o brosiectau ymchwil yn y dosbarth a arweiniwyd gan athrawon ac a gynhaliwyd fel rhan o'r Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA). Cefnogwyd a sicrhawyd ansawdd yr ymchwil gan mentoriaid-athrawon a staff academaidd profiadol o Brifysgolion Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd, ynghyd â Sefydliad Addysg UCL, Llundain.

Mae’r wefan hon yn ffurfio rhan o'r "Fargen Newydd ar gyfer y Gweithlu Addysg" gyda'r bwriad o godi statws y gweithlu yng Nghymru. Mae'r prosiectau ymchwil yn waith gan athrawon sydd wedi cwblhau'r MYA fu'n canolbwyntio ar archwilio agweddau sylweddol o'u hymarfer yn yr ystafell ddosbarth. Ein bwriad drwy gasglu a lledaenu’r wybodaeth yw cefnogi ymarferwyr yn eu dysgu proffesiynol drwy rannu gwybodaeth.

Gobeithiwn y byddwch yn canfod gwybodaeth fydd o ddiddordeb i chi a’ch ymarfer presennol neu fod yr adnoddau yn eich helpu i amlygu meysydd eraill ar gyfer ymchwil pellach. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.