Pori drwy brosiectau

Trosglwyddo Sgiliau Rhifedd yn Draws-Gwricwlaidd

Trosglwyddo Sgiliau Rhifedd yn Draws-Gwricwlaidd
Lawrlwytho atodiad:

Cafodd yr awdur y syniad gwreiddiol gan ei gydweithwyr oedd yn dweud fod dysgwyr yn cael trafferth cymhwyso sgiliau rhifedd yn eu gwersi nhw. Roedd yn broblem gan eu bod yn berchen ar y ffeithiau mathemategol ond nid yn gallu defnyddio’r ffeithiau yma er mwyn datrys problem.

Prif ffocws yr ymholiad oedd gwella sut mae dysgwyr yn trosglwyddo’r sgiliau rhifedd yn drawsgwricwlaidd. Mae’r adolygiad llenyddiaeth yn archwilio addysg drwy gydweithio, gweithio’n annibynnol, tasgau ymarferol a thasgau ymholi. Gan ddefnyddio’r llenyddiaeth fel ysbrydoliaeth, cynlluniwyd gyfres o wersi er mwyn ceisio darparu addysg rhifedd oedd mewn cyd-destun i’r dysgwyr. Roedd y gweithgareddau yma’n cynnwys agweddau o weithio’n unigol/ cydweithio, agweddau ymarferol, tasgau ymholi ac annibyniaeth o’r athro.

Dysgwyr bl7 cymerodd rhan yn yr ymyriad gan i’r agwedd rhifedd o dan sylw sef ‘mesur ac amcangyfrif’ fod yn fwy perthnasol iddyn nhw. Llenwodd y dysgwyr holiadur a chymryd rhan mewn grwpiau ffocws er mwyn cynorthwyo’r broses o gasglu data o safbwynt y dysgwyr. Cafodd arsylwadau o brif wersi’r ymyriad eu gwneud gan fy mhennaeth adran a chydweithiwr. Roedd enghreifftiau o’r dysgwyr yn gweithio’n annibynol o’r athro er mwyn datrys y problemau. Drwy wneud hyn roedd tystiolaeth o ddatblygu sgiliau meddwl a trafod mathemateg.

Bwriad yr awdur oedd i ddysgwyr defnyddio sgiliau rhifedd mewn cyd-destun anghyfarwydd ond hefyd i roi cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau datrys problem gan weithio’n annibynnol o gymorth yr athro.

© Dylan Owen Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Dylan Owen
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Cymraeg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2001C