Pori drwy brosiectau

A fyddai modd gwella dysgu Dylunio a Thechnoleg yn ystod CA3 drwy newid ymarfer llythrennedd?

A fyddai modd gwella dysgu Dylunio a Thechnoleg yn ystod CA3 drwy newid ymarfer llythrennedd?
Lawrlwytho atodiad:

Mae'r ymchwiliad hwn yn edrych ar sut mae newid tasgau llythrennedd yn effeithio ar ddysgu grŵp ffocws o saith o ddisgyblion o fewn dosbarth dylunio a thechnoleg ym mlwyddyn 8 mewn ysgol gyfun cymysg yng nghymoedd de Cymru. Bydd yn ystyried y dulliau amgen gwrthwynebol ar addysgu disgyblion i ddarllen testunau cynnwys er mwyn gwella'u dysgu o gynnwys pwnc a gynigir gan ddarllen maes cynnwys a dulliau llythrennedd disgyblaethol, ynghyd ag ymchwilio beth sydd gan y 'llwybr canol' i'w gynnig.

Mae llythrennedd yn faes blaenoriaeth i Lywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) ac felly daw'r ymholiad yng nghyd-destun y Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd (FfRhLl) statudol sydd newydd ei gyflwyno. Trafodir cynllun ymyrraeth cyn ei gynnal, sy'n cynnwys addysgu tasgau llythrennedd newydd i ddisgyblion. Mi fydd yn gynllun ymholiad ymchwil weithredu ar raddfa fechan fydd yn defnyddio cymysgedd o ddulliau ansoddol a meintiol o gasglu data. Bydd dadansoddiadau data yn edrych ar ganfyddiadau'r disgyblion o'u dysgu, a mesurau eraill, mewn cymhariaeth 'fwy neu lai' rhwng y tasgau llythrennedd gwreiddiol a newydd. Y rhan olaf o'r ymholiad yw dadansoddiad adlewyrchol o effaith yr ymyrraeth a'r potensial am newid yn y dyfodol.

© Robert Gibson, Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Robin Gibson
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 1005C