Pori drwy brosiectau

Beth yw effaith a hydrinedd defnyddio technegau ymyrryd gweledol dwys ac ailadroddus dros gyfnod o 6 wythnos gyda phlant 9 mlwydd oed sydd â chyrhaeddiad isel o ran sillafu?

Beth yw effaith a hydrinedd defnyddio technegau ymyrryd gweledol dwys ac ailadroddus dros gyfnod o 6 wythnos gyda phlant 9 mlwydd oed sydd â chyrhaeddiad isel o ran sillafu?
Lawrlwytho atodiad:

Cynhaliwyd y prosiect yma gan athro blynyddoedd pump a chwech o ysgol gynradd fechan. Ei phrif ddiddordeb oedd maes gwella safonau ar gyfer disgyblion ag aghenion dysgu ychwanegol. Nod y prosiect ymchwil oedd dyfeisio a chyflwyno gwaith ymyrraeth sillafu gan ddefnyddio elfennau ailadrodd a darlunio er mwyn gwella safon sillafu ar gyfer cyflawnwyr isel mewn dosbarth o ddisgyblion naw mlwydd oed.

Roedd chwech o ddysgwyr yn y grŵp ffocws, pump bachgen ac un ferch, gyda dau ohonynt yn cael sgôr safonol o dan 90 ar eu prawf sillafu geiriau unigol cyn dechrau'r ymchwiliad. Ar ôl cynnal adolygiad llenyddol estynedig, daeth yn amlwg nad oedd y dull 'aseinio a phrofi' cyfredol a ddefnyddiwyd yn yr ysgol yn effeithlon (Heron et al, 1991).

TFelly, fe gynlluniodd yr athro waith ymyrraeth fyddai'n cyfuno nodweddion o'r cof, gan fod sillafu'n cael ei ystyried fel sgil cof gweledol (Bruck and Waters, 1988; Cook, 1997; O’Sullivan 2000) a delweddu yn seiliedig ar y strategaeth 'edrychwch, gorchuddiwch, ysgrifennwch, gwiriwch'. Roedd y data a gasglwyd yn feintiol ac yn ansoddol gan gynnwys canlyniadau asesiadau, dadansoddiad testunol o waith ysgrifenedig beunyddiol, lluniau a dynnwyd gan ddisgyblion, llais disgyblion o'r sesiynau grŵp ffocws ac o gyfweliadau o'r grŵp ffocws.

Dangosodd y canlyniadau nad oedd unrhyw berthynas sylweddol rhwng y gwaith ymyrraeth sillafu a chynnydd o ran cyrhaeddiad yn y profion sillafu, gyda dim ond dau o'r grŵp yn dangos cynnydd sylweddol. Fe amlygodd y gwaith dadansoddi perthynas rhwng agweddau'r plant at ddysgu a'u cyrhaeddiad. Dangosodd y ddau blentyn a wnaeth y cynnydd mwyaf agwedd bositif drwy gydol y gwaith ymyrraeth, gan ddangos budd agweddau positif o bosibl.

© Sarah Brian Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Sarah Brian
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2002C