Pori drwy brosiectau

Beth yw'r effaith ar ysgrifen bechgyn mewn gwersi penodol, gyda ffocws ar addysgu gramadeg yn ei gyd-destun?

Beth yw'r effaith ar ysgrifen bechgyn mewn gwersi penodol, gyda ffocws ar addysgu gramadeg yn ei gyd-destun?
Lawrlwytho atodiad:

Ymyriad dros 5 wythnos oedd hwn lle addysgwyd gramadeg i ddosbarth o fechgyn Blwyddyn 10 drwy’r cyd-destun o ysgrifennu mewn cyferbyniad i’w gwersi arferol o ddysgu gramadeg a gramadeg yn unig. Ystyriodd yr ymchwiliad hwn beth oedd effaith hyn ar eu hysgrifennu a’u hagweddau. Roedd y bechgyn blwyddyn 10 yn arbennig o wan o ran cywirdeb eu hysgrifennu ac yn colli marciau yn eu gwaith cwrs o ganlyniad. At hynny, roedd agwedd negyddol bechgyn at ysgrifennu yn peri iddynt wneud camgymeriadau diofal a diangen a oedd yn eu tro yn cael effaith negyddol ar farciau eu gwaith cwrs. Mae’r canfyddiadau yn amlygu bod eu hagwedd at ysgrifennu wedi cael effaith sylweddol ar eu hysgrifennu a sut, er gwaethaf y ffaith bod eu cywirdeb a’u harddull wedi gwella yn ystod yr ymyriad, roedd yn dal yn well ganddynt wersi gramadeg lle dysgwyd am ramadeg yn unig oherwydd eu bod yn ‘haws’.

© R. Cummins Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: R. Cummins
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2009