Pori drwy brosiectau

Sut allaf hybu disgyblion blwyddyn 8 ac ennyn eu diddordeb yn fy adborth ysgrifenedig er mwyn gwella eu sillafu?

2013
Lawrlwytho atodiad:

Mae ei hymchwil yn edrych ar y nifer a natur y gwallau sillafu yng ngwaith disgyblion blwyddyn 8.Datgelodd y data llinell sylfaen bod y nifer o wallau sillafu a gariwyd drosodd o ddrafftiau 1 i 2 yn uchel. Cynhaliwyd ymchwiliad i'r diffyg hunan-gywiro gan ddisgyblion a ffyrdd o wella ymgysylltiad gydag adborth ysgrifenedig ar sillafu. Ystyriwyd nifer o ffactorau pwysig ar gyfer ymgysylltu ag adborth ysgrifenedig, yn enwedig i ba raddau y mae disgyblion yn gwerthfawrogi'r adborth.

Dyluniwyd ymyriad gan ddefnyddio'r dull ffurfiannol o ddefnyddio llyfr sillafu i ddangos i ddisgyblion bod adborth ysgrifenedig yn rhan o'r broses ddysgu. Asesir effaith y llyfr sillafu trwy gymharu nifer y camgymeriadau sillafu gafodd eu hailadrodd rhwng y drafftiau cyntaf a'r ail ddrafft o'r darn llinell sylfaen o waith (erthygl) a'r darn o waith ymyrraeth (stori).

Canfuwyd bod nifer y camgymeriadau sillafu ailadroddus yn gostwng yn sylweddol ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion rhwng drafft 1 a 2 yn ystod yr ymyriad. Yn ogystal, mae nifer y camgymeriadau sillafu cyffredinol yn y drafft gyntaf a'r ail ddrafft yn lleihau.

Fodd bynnag, mae holiadur a ddefnyddiwyd i gofnodi barn y disgyblion o'r llyfr sillafu wedi canfod nad oedd y llyfr sillafu wedi ei dderbyn yn gadarnhaol gan yr holl ddisgyblion, yn enwedig y disgyblion mwy galluog.

Felly, mae'n bosibl y cafodd y llyfr sillafu rôl yn y gostyngiad hwn, ond roedd angen ystyried nifer o ffactorau eraill i ddehongli'r canlyniadau. Mae'n debygol bod canfyddiad y disgyblion o adborth ysgrifenedig wedi gwella'n sylweddol yn dilyn rhannu'r nod hwn gyda'r disgyblion, a ddangosodd cynnydd o ran ymgysylltu â'r adborth ysgrifenedig ar ôl rhoi gwybod iddynt am bwrpas yr ymchwiliad.

© Emma Jackson Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Emma Jackson
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2013W