Pori drwy brosiectau

Ydy hunanasesu dysgwyr yn gallu gwella canlyniadau Saesneg ym mlwyddyn 4?

Ydy hunanasesu dysgwyr yn gallu gwella canlyniadau Saesneg ym mlwyddyn 4?
Lawrlwytho atodiad:

Nod y prosiect yma yw deall os yw hunanasesu dysgwr yn gallu gwella lefelau ysgrifennu stori mewn dosbarth blwyddyn 4 o fewn Ysgol Gymreig. Defnyddiwyd 'cynllun cyfarwyddo personol' i dargedu pedwar sgil ysgrifennu stori; dewiswyd y sgiliau yma'n benodol ar gyfer y dosbarth oedd yn rhan o'r ymyrraeth. At ei gilydd, defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau casglu data ansoddol a meintiol i ateb y cwestiynau ymholi allweddol: data sylfaenol, holiaduron staff, arsylwadau dysgwyr a chyfweliadau lled-strwythuredig i ddysgwyr. Yna trionglwyd y rhain yn ystod y dadansoddi, gyda'r gobaith o ateb cwestiynau'r ymholiad. Un brif ganfyddiad a ddarganfuwyd drwy'r prosiect ymchwiliad hwn oedd yr ymatebion agweddol gwahanol rhwng staff a dysgwyr. Roedd staff yn teimlo nad yw hunanasesu o fudd i ddysgwyr o allu is. Fodd bynnag, teimlai pob dysgwr gallu is bod hunanasesu eu gwneud yn ddysgwyr gwell. Mae'r data yn cefnogi barn y dysgwyr. Roedd defnyddio'r dull cyfarwyddo wedi cynyddu lefelau ysgrifennu stori dysgwyr, ond nid oedd yn cynyddu lefelau dysgwyr Saesneg yn gyffredinol. Gallai hyn ddangos bod y cyfarwyddyd yn gallu cynyddu lefelau dysgwyr yn y genre a dargedwyd o ysgrifennu stori, ond nid oedd yn gallu trosglwyddo i genres eraill. Gallai hyn gael effaith ar ganlyniadau lefelau dysgwyr ar gyfer blynyddoedd dilynol os yw'r dull yma o hunanasesiad yn parhau. Ar y cyfan, gwelwyd bod hunanasesu yn gallu cynyddu lefelau hyder y dysgwyr yn sylweddol yn ysgrifenedig tra hefyd yn lleihau'r bwlch rhwng dysgwyr o allu is a gweddill y garfan.

©Elin Evans

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Elin Evans
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 5004W