Pori drwy brosiectau

Sut allaf i wella gallu disgyblion yn y llinyn rhesymu yn y Fframwaith Rhifedd?

Sut allaf i wella gallu disgyblion yn y llinyn rhesymu yn y Fframwaith Rhifedd?
Lawrlwytho atodiad:

Mae’r prosiect ymholi gweithredol hwn yn trafod y teitl canlynol: Sut allaf i wella gallu disgyblion yn y llinyn rhesymu yn y Fframwaith Rhifedd?

Yr ymyriad a gyflawnwyd oedd Man Datrys Problemau, oedd yn galluogi’r plant i weithio allan yr her fathemategol yn ymarferol, yn glywedol ac yn weledol yn yr arddull ddysgu oedd yn addas iddynt hwy. Bu’r holl ymarferwyr yn yr ysgol yn ymwneud â’r ymyriad hwn a helpodd i ddatblygu f’ymarfer. At hynny, mae datblygiad pellach o’r ymyriad hwn yn cael ei ddatblygu yn f’ysgol ar hyn o bryd fel y gall disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gael budd o brofiad dysgu tebyg. Defnyddiwyd dulliau casglu data meintiol ac ansoddol. Roedd y gwaith casglu data’n caniatáu i’r ymyriad ddatblygu wrth i’r ymholiad fynd rhagddo. Mae hyn oherwydd bod y plant yn arwain y dysgu ac felly gwnaethpwyd newidiadau cadarnhaol er mwyn bod yn fwyaf addas i’w harddulliau dysgu. Creodd yr ymyriad effaith gadarnhaol a chymerodd yr holl ddysgwyr yn y grŵp a dargedwyd ran yn yr ymyriad a alluogodd i’w lefelau cyrhaeddiad gynyddu mewn mathemateg.

© Claire Pugh 2017

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Claire Pugh
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 8003c