Pori drwy brosiectau

A all addysgu sgiliau darllen mewn modd amlwg trwy gyflwyno trefnwyr graffeg wella safonau llythrennedd, cynyddu hyder a datblygu dysgwyr annibynnol?

A all addysgu sgiliau darllen mewn modd amlwg trwy gyflwyno trefnwyr graffeg wella safonau llythrennedd, cynyddu hyder a datblygu dysgwyr annibynnol?
Lawrlwytho atodiad:

Ystyriodd y prosiect ymchwil gweithredol bach hwn y cwestiwn ‘A all addysgu sgiliau darllen mewn modd amlwg trwy gyflwyno trefnwyr graffeg wella safonau llythrennedd, cynyddu hyder a datblygu dysgwyr annibynnol?’ Cynhaliwyd yr ymyriad mewn dosbarth Saesneg set 2 blwyddyn 8, lle cafodd sgiliau darllen eu haddysgu mewn modd amlwg trwy gyflwyno trefnwyr graffeg. Roedd y trefnwyr graffeg yn gweithredu fel cymorth ychwanegol i ddysgwyr wrth ddarllen testun cymhleth. Roedd y strategaeth hon yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu hyder a’u gwydnwch trwy ddefnyddio cymhorthion gweledol i’w helpu i ddysgu, yn ogystal â gofyn i’r athro/athrawes i’w helpu. Datblygwyd hunanhyder nifer o’r dysgwyr, ac o ganlyniad, rhoddodd y dysgwyr gynnig ar dasgau darllen anodd.

Er mwyn gwerthuso’r ymyriad, defnyddiwyd dull cymysg o gasglu data meintiol ac ansoddol, a thrionglwyd y canfyddiadau er mwyn cynyddu’r dilysrwydd a’r casgliadau a wnaed o ran llwyddiant yr ymyriad. Y canfyddiadau allweddol oedd bod y trefnwyr graffeg wedi cynyddu mwynhad yn y gwersi. Hefyd, ymddengys eu bod nhw wedi datblygu hyder nifer o ddysgwyr, gan nad oedden nhw wedi gofyn i’r athro am help. Cafwyd awgrym bod nifer o ddysgwyr wedi dod yn fwy gwydn, wrth iddynt roi cynnig ar dasgau yn annibynnol, gan fod y testun wedi dal eu sylw. Roedd y canfyddiadau wedi awgrymu bod cyrhaeddiad nifer o ddysgwyr wedi codi yn ogystal, gan gyfrannu at eu sgoriau llythrennedd a’u lefelau Saesneg. Mae’r ymchwiliad yn awgrymu bod trefnwyr graffeg yn effeithio ar sgiliau darllen y dysgwyr mewn modd effeithiol, ac, i’r mwyafrif, eu hyder, sy’n awgrymu eu bod yn werthfawr wrth addysgu Llythrennedd. Os caiff y strategaeth ei hymgorffori, byddai dysgwyr yn gallu dod yn fwy annibynnol o ganlyniad.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Louise Larsen
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 6008c