Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon penodi aelodau

John Furlong photoRydym yn chwilio am nifer o aelodau pwyllgor talentog a chydwybodol i ymuno â’r ‘Bwrdd’, dan gadeiryddiaeth Yr Athro John Furlong OBE, sydd bellach yn gyfrifol am ganfod derbynioldeb proffesiynol yr holl raglenni Addysg Gychwynnol Athrawon, sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig, yng Nghymru.

Os gallwch gyfrannu’ch amser, profiad ac arweinyddiaeth am o leiaf 20 diwrnod y flwyddyn ac os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, ffoniwch y tîm ar 029 2046 0099 i ofyn am becyn cais cyn y dyddiad cau sef 3 Gorffennaf 2017 neu gallwch ei lawrlwytho yma .

Rydym yn chwilio’n arbennig am aelodau â phrofiad helaeth ar lefel uwch yn un neu fwy o’r meysydd canlynol: Addysg Gychwynnol Athrawon, Ysgolion, Arolygu, Addysg Uwch, Sicrwydd Ansawdd a Rheoleiddio Proffesiynol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus â’r wybodaeth a’r sgiliau gofynnol yn cael cyfradd tâl ddyddiol o £200. Telir costau teithio a chynhaliaeth yn unol â chyfraddau safonol Cyngor y Gweithlu Addysg.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.