Swyddog Casglu ac Adrodd Data

£23,625 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Yn y rôl newydd hon, bydd y Swyddog Casglu ac Adrodd Data yn gyfrifol am gasglu a chynnal data a gedwir ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg ar gyfer cynhyrchu adroddiadau dadansoddol.

Mae hon yn rôl brysur sy'n wynebu'r cyhoedd, felly bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog, llygad am fanylion a'r gallu gweithio ar eu pen eu hunain.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhifog iawn gyda phrofiad o ddadansoddi a dehongli data. Yn ogystal, yn y rôl brysur ac amrywiol hon, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn fedrus iawn wrth ddefnyddio cymwysiadau Microsoft Office, cronfeydd data ac offer adrodd a bydd ganddo'r gallu i weithio'n gywir ac agwedd drefnus a strwythurol iawn at waith.

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw 9 Ebrill 2018

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.