Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA): Penodi aelod

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar 15 Mehefin 2017 fod y Cadeirydd a'r Dirprwyon wedi'u penodi drwy'r broses penodiadau cyhoeddus. Yn dilyn recriwtio cychwynnol aelodau pellach o'r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2017, mae CGA yn ceisio recriwtio aelod ychwanegol i ymuno â'r 'Bwrdd', dan Gadeiryddiaeth yr Athro John Furlong OBE, sydd bellach yn gyfrifol am ganfod pa mor dderbyniol yw pob rhaglen Athro Cychwynnol Addysg (AGA), sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru.

Rydym yn edrych yn benodol am aelod sydd â phrofiad helaeth, gwybodaeth a sgiliau ar lefel uwch mewn ymchwil a diwygio Addysg Athrawon.

Os gallwch chi gyfrannu'ch amser, eich profiad a'ch arweinyddiaeth am o leiaf 20 diwrnod y flwyddyn a bod gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, ffoniwch ni ar 029 2046 0099 i ofyn am becyn cais cyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 25 Hydref 2017, neu gallwch ei lawrlwytho yma .

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.