Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

my ewc cym

Beth yw'r PDP?

Portffolio ar-lein yw'r PDP datblygedig newydd sydd ar gael i gofrestreion Cyngor y Gweithlu Addysg yn unig. Mae'r Pasbort yn rhaglen sy'n rhad ac am ddim, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac wedi ei ddatblygu i gefnogi eich dysgu personol a phroffesiynol, gyda'r nod o wella eich ymarfer a deilliannau ar gyfer dysgwyr.

Nid yw'r PDP yn orfodol (ac eithrio ar gyfer athrawon ysgol newydd gymhwyso er mwyn iddynt gynnal eu proffil ymsefydlu) a gallwch ei ddefnyddio mewn ffordd sy'n gweithio orau i chi. Mae'n hyblyg, ac yn gadael i chi benderfynu sut rydych am ei ddefnyddio a beth rydych yn ei gofnodi, llwytho neu rannu, ac yn y pen draw, chi fydd wrth y llyw wrth benderfynu beth fydd yn cael ei gynnwys yn eich pasbort.

Dyw hi ddim yn orfodol – felly pam ddylwn ddefnyddio'r pasbort?

Gan nad yw'r PDP yn orfodol efallai y byddwch yn gofyn i chi'ch hun: pam ddylwn ei ddefnyddio?

Mae'r Pasbort yn rhaglen arloesol a chefnogol syn cynnig rhywbeth i bawb, gyda strwythurau a chanllawiau defnyddiol iawn. Mae hefyd yn cynnig yr hyblygrwydd er mwyn eich galluogi i gynllunio, cofnodi ac adfyfyrio mewn ffordd sy'n addas i chi.

Rydym wedi llunio rhestr o ddeg rheswm dros ddefnyddio eich pasbort er mwyn cynnig syniadau i chi ar sut i ddefnyddio'r PDP:

 1. Cael gwared ar y ffeil(iau) drôr gwaelod neu ffeil trwchus - gallwch lwytho eich holl ddogfennau dysgu proffesiynol (ffurfiol neu anffurfiol) at eich pasbort sy'n golygu ei fod yn cael ei storio'n ganolog ac yn hygyrch ar bob adeg
 2. Cofnodi unrhyw weithgareddau datblygiadol rydych yn ei wneud
 3. Casglu tystiolaeth fel rhan o'ch adolygiad perfformiad a chyfnod datblygu
 4. Gweithio tuag at gymhwyster neu safon broffesiynol
 5. Eich cynorthwyo i gydymffurfio â'ch cod proffesiynol
 6. Eich helpu i gynllunio'r camau nesaf yn eich gyrfa
 7. Er mwyn casglu tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer, neu fel rhan o geisiadau am swydd neu gyfweliadau
 8. Mae eich Pasbort yn cynnwys dolenni i adnoddau i'ch helpu gyda gwaith cynllunio, cofnodi ac adfyfyrio
 9. Mae'n caniatáu rhannu a chydweithio, er enghraifft os hoffech chi gofnodi prosiect grŵp, neu rannu gwybodaeth gyda'ch rheolwr llinell
 10. Mae'r Pasbort yn 'gludadwy' a bydd yn eich dilyn o swydd i swydd, o ysgol i ysgol, neu o goleg i goleg, cyhyd â'ch bod yn parhau'n ymarferydd cofrestredig.

EBSCO

Mae gan bob cofrestrydd EWC fynediad am ddim i EBSCO, cronfa ddata ar-lein o dros 2000 o gyfnodolion academaidd ac e-lyfrau i helpu gyda chynllunio gwersi, datblygu gyrfa a hunan-fyfyrio.

Canllaw ar ddechrau

 • Fe welwch eich PDP yn eich cyfrif FyCGA
 • Os nad ydych wedi ei wneud yn barod, bydd angen i chi greu eich cyfrif FyCGA
 • Cyn creu eich cyfrif neu cyn ailosod eich cyfrinair, os rydych wedi ei anghofio, mae'n rhaid i chi fod yn sicr bod gan CGA dal eich cyfeiriad e-bost diweddaraf, oherwydd ni fyddwch yn gallu creu / cael mynediad i'ch cyfrif hebddo
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn mewngofnodi i'ch cyfrif yn yr iaith (Cymraeg neu Saesneg) y dymunwch ddefnyddio eich PDP
 • Ar ôl mewngofnodi dewiswch Fy Mhasbort Dysgu Proffesiynol
 • Dechreuwch archwilio'r pasbort!

Pam ddylwn ddefnyddio'r Pasbort dysgu Proffesiynol

Cynnig cefnogaeth

Mae'r tîm datblygiad proffesiynol a chyllid yn hapus i ymweld â'ch sefydliad i gefnogi eich staff i ddefnyddio'r PDP ac rydym yn cynnig y cyfle i gyfrannu ymhellach at ei ddatblygiad. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Rydym hefyd wedi lansio ein tudalen arbennig ar Facebook. Yma byddwn yn rhannu'r newyddion diweddaraf am y Pasbort gan gynnwys manylion am ddigwyddiadau a chyngor ar sut i gael y gorau allan o'r Pasbort.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.