Mae'r Cyngor yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru er budd y cyhoedd.

Ystyr 'rheoleiddio' yw bod y Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr addysg yn addas i addysgu yng Nghymru. Mae cyflawni'r gwaith hwn yn rhoi diogelwch i'r cyhoedd, dysgwyr ac ymarferwyr a hyder yn y proffesiynau addysg. Mae gan bawb hawl i ddisgwyl y safonau uchaf gan ymarferwyr wrth addysgu dysgwyr, yn arbennig plant a phobl ifanc.

Yn rhan o'i rôl reoleiddio, mae'r Cyngor yn gofyn i bob ymarferydd addysg ddatgelu ei hanes o ran materion troseddol a disgyblu/rheoleiddio cyn cofrestru.

Gallwch ddysgu mwy am y ffordd mae'r Cyngor yn sicrhau bod ymarferwyr addysg yn addas i gofrestru yng Nghymru isod.

Noder: O dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015 a dogfen   Rheolau Cofrestru 2016  y Cyngor sy'n cael blaenoriaeth.

Gwybodaeth gyffredinol:

Am wybodaeth gyffredinol am y ffordd mae'r Cyngor yn sicrhau bod ymarferwyr addysg yn addas i gofrestru, cliciwch yma .

Gwybodaeth ar gyfer ymarferwyr addysg:

Os ydych ar fin ymgeisio i gofrestru, neu wedi derbyn llythyr gan y Tîm Addasrwydd i Addysgu mewn perthynas â'ch cais, cliciwch yma  am fwy o wybodaeth.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.