Ystadegau ac Ymchwil am y Gweithlu Addysg

Mae’r CGA yn hwb data pwysig ar gyfer gwybodaeth am gofrestreion mewn ysgolion a sefydliadau addysg bellach. Mae ein cofrestr (y Gofrestr) ymarferwyr addysg yn cynnwys llawer o ddata unigryw am y gweithlu addysg yng Nghymru. Yn ogystal â chynhyrchu Crynodeb Ystadegau blynyddol, rydym hefyd yn paratoi dadansoddiadau penodol o’r Gofrestr.

Final Stats Digest 2017 Welsh EWC 001Gallwch ddarllen Crynhoad Ystadegau Blynyddol CGA yma

Ffeithiau diddorol – a wyddoch chi?

Yn seiliedig ar y rheiny sydd wedi eu cofrestru â CGA ar 1 Mawrth 2017.

  • Mae 89% o weithwyr cymorth dysgu ysgol a 75% o athrawon ysgol yng Nghymru yn fenywod. Yn AB, mae 59% o athrawon AB a 67% o weithwyr cymorth dysgu AB yn fenywod.
  • Mae'r gweithlu AB yn fwy aeddfed nag athrawon ysgol. Mae 59% o athrawon AB a 51% o weithwyr cymorth dysgu AB yn 45 oed neu drosodd o'i gymharu â 39% o athrawon a 41% o weithwyr cymorth dysgu ysgol.
  • Mae'r ganran o athrawon cofrestredig sy'n siarad Cymraeg (33%) yn uwch na'r ganran o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru (23%); (Arolwg Llywodraeth Cymru ar y defnydd o'r iaith Gymraeg 2013/14);
  • Dim ond 0.2% o athrawon ysgol cofrestredig sydd wedi datgan anabledd yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Os hoffech ddarganfod mwy, cliciwch yma ar gyfer y rhifyn cyfredol Grynodeb Ystadegau 2017.

Mae rhifynnau blaenorol o'r cyhoeddiad hwn ers 2002 ar gael i'w lawrlwytho yma.

Cyhoeddir dadansoddiadau unigol dros y misoedd nesaf, felly cadwch lygad allan am ddatganiadau i'r wasg, briffiadau a diweddariadau Twitter yn nes at yr amser.

 

Canlyniadau myfyrwyr HAGA (Cymru) – blwyddyn academaidd 2016-2017 (Tuedd 5 mlynedd)

Bob blwyddyn, rydym yn dyfarnu tystysgrifau SAC i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs HAGA. Mae niferoedd y myfyrwyr wedi lleihau’n raddol wrth i’r targedau derbyn ar gyfer cyrsiau gael eu gostwng .

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.